MUDr. Martin Petrlík

Specializace

Vzdělání

Státní zkouška na LF Univerzity Karlovy v Praze

Atestace 1. stupně v oboru vnitřní lékařství a angiologie

Atestace 2. stupně v oboru vnitřní lékařství a angiologie

MUDr. Martin Petrlík je vynikajícím lékařem s mnohaletou zkušeností v oblasti cévního lékařství a angiologie, oboru vnitřního lékařství zabývající se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění krevních a lymfatických cév. Specializuje se na laserové operace žilního systému a na operace žil pomocí radiofrekvence. Odstraňuje všechny typy křečových žil od nejmenších metliček po největší tzv. kmenové varixy.