SOUTĚŽ „SDÍLEJ A VYHRAJ“ na sociálních sítích společnosti My Best Care, s.r.o.

https://mybestcare.cz/podminky-souteze-facebook/ 
 

I. Účastnící soutěže 

1. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže zveřejněná na Facebooku organizátora a splňuje stanovené podmínky. Přesná definice zadání soutěže, účastníka a doba trvání soutěže jsou popsány v pravidlách soutěže na Facebooku organizátora, který naleznete zde: https://www.facebook.com/mybestcare.cz/ 
2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 15 let, případně osoba mladší 15 let, která bude v případě výhry zastoupena zákonným zástupcem. 
3. Soutěžící musí být po dobu celé soutěže aktivním uživatelem Facebooku. Tento účet musí splňovat veškerá pravidla užívaní Facebooku, která jsou uvedena zde: www.facebook.com/policies  a https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/. Pokud Facebookový účet soutěžícího z jakéhokoli důvodu trvale či dočasně zanikne (včetně blokace), může být soutěžící ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na jakoukoli výhru. 
Soutěžící musí v soutěži použít svůj vlastní účet na Facebooku, účast v soutěži prostřednictvím jiné osoby je vyloučena. 
4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat. 
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. 
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 
7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. 
8. Organizátor si vyhrazuje právo smazat takové komentáře, které budou urážlivé či jinak nevhodné (tj. nebudou se týkat tématu soutěže), nevyžádanou reklamu a případně zablokovat jejich autory. 
9. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku. 

Účast v soutěži je dobrovolná. 

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

1. Účastník soutěže poskytuje sdílením facebookového profilu organizátora formou komentáře nebo odpovědi pod příspěvkem organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, název Facebookového profilu a případně doručovací adresu a e-mail) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. 
2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora. 

III. Výhry a jejich doručení 

1. Výherce poskytne v přímé zprávě (Direct message) svou doručovací, případně emailovou adresu organizátorovi. 
2. Výherní poukazy budou poté zaslány emailem/poštou na výhercem uvedenou emailovou/poštovní adresu v České republice.  
3. Výhry nejsou soudně vymahatelné.  
4. Hodnota poukazu odpovídá maloobchodní prodejní ceně včetně DPH. 
5. Vyhraný poukaz lze uplatnit pouze na zákroky z nabídky organizátora v rámci jedné návštěvy. 
6. Vyhraný poukaz nelze vyměnit za hotovost. 

IV. Zveřejnění pravidel 

Tato závazná pravidla pro soutěž budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na této webové stránce. 

Organizátor soutěže:

My Best Care s. r. o., Talichova 825, 266 01 Beroun

IČ: 03334210

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Společnost My Best Care s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka č. 230348.

 

V Berouně, dne 1.3.2024

Využijte možnost nezávazného dotazu či objednávky

  Objednat se na zákrok nebo konzultaci


  Prosíme, potvrďte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Děkujeme

  Nebo

   Objednejte se ON-LINE

   On-line se můžete objednat na tyto zákroky: Odstranění vrásek injekční aplikací botulo., Výplně vrásek, Zvětšení rtů, Elixír mládí (Doubleplazma + kys. hyaluronová), Bioremodelace, Kryolipolýza, Aquapeeling, Chemický peeling, Laserová ošetření (frakční laser, laserová epilace, pigmentace), Bienpeel, Futera, Microneedling, Infuze s vitamínem C, konzultace estetické dermatologie, konzultace operací horních očních víček a liposukce s medical specialistkou
   Objednejte se on-line

    Chcete se na cokoli zeptat?


    Nemusíte se bát, telefon ani email nepoužijeme k jiným účelům, než ke kontaktu.

    SOCIÁLNÍ SÍTĚ

    Sdílíme na instagramu