Klinika estetické medicíny v Praze

MUDr. Miroslav Dvořáček je na naší klinice přední specialista na cévní chirurgii.

1997 – 2000 / Nemocnice Na Homolce, oddělení Kardiovaskulární a cévní rekonstrukční chirurgie

2000 – 2016/ Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
vedoucí lékař – chirurg
šéf cévní skupiny

2015 – dosud / Odd. chirurgie ON Kladno

ordinář cévní chirurgie

vedoucí lékař Vaskulárního centra ON Kladno

Vzdělání:
I. atestace z chirurgie v roce 2000
Licence ČLK pro obor chirurgie v roce 2004
Specializovaná způsobilost v oboru chirurgie v roce 2006
Atestace z cévní chirurgie v roce 2008 s pochvalou od prof. Pirka (zapsáno do indexu)

Primářská licence v oboru cévní chirurgie: 2012

Soudní znalec v oboru chirurgie se zvláštní specializací cévní chirurgie od roku 2010
Certifikát v oboru endovaskulární LASER terapie (Znojmo, 2002)
Certifikát pro hybridní cévní výkony: 2009 (Hamburk, Německo, ESI)
Certifikát pro užití pěnové sklerotizace pod UZ: 2010 (Melk, Rakousko)

Stáže v oboru cévní chirurgie:
2010: Melk, Rakousko
červen 2009: Německo (Hamburk, Europian Surgical Institute)
květen 2008: Izrael (Bersheva – Soroka University Hospital, Haifa – Carmel Hospital)