+    Využívá hojivých účinků látek přímo z vlastního těla

+    Je průlomovou metodou v léčbě artrózy, poúrazových a pooperačních stavů

+    Nevyžaduje hospitalizaci, provádí se ambulantně

+    Celá procedura trvá do 20 minut

+    Poskytuje maximální bezpečnost a minimální vedlejší účinky pro pacienta

jak léčba probíhá

Tato léčba onemocnění pohybového aparátu spočívá ve využití výhradně hojivých látek z těla pacienta, kterému se odebere krev a z ní následně oddělí krevní plazma. Ta je následně lékařem aplikovaná do postiženého místa. Odstředěná krevní plazma je obohacená o aktivované krevní destičky, které obsahují růstové a protizánětlivé faktory a ty se následně podílejí na hojení celé řady tkání v těle pacienta.

Jedná se o biologickou léčbu, kdy je léčebná látka tělu vlastní, a proto nehrozí alergické reakce nebo jiné vedlejší účinky. Celý proces je navíc maximálně bezpečný, protože při něm dochází k použití přístroje vylučující kontakt plazmy s venkovním prostředím. Odběr krve, odstředění plazmy a následná aplikace je otázka dvou desítek minut, a proto není nutná hospitalizace. Díky všem těmto aspektům je účinek léčby velmi vysoký.

pro koho je léčba vhodná

Léčba krevní plazmou je vhodná pro celou řadu pacientů, kteří trpí onemocněním pohybového aparátu a kteří si stěžují na problémy s klouby, vazy nebo šlachami. V první řade je nutná konzultace s ortopedem, který posoudí vhodnost této léčby a doporučí četnost aplikací.

Obecně se touto metodou léčí pacienti s artrózou II. a III. stupně, pacienti s poruchami kloubní chrupavky či chronickými záněty vazů a šlach. Vysokého účinky se dosahuje také při léčbě tenisového lokte, Achillovy šlachy a při úponových bolestech.

Metoda je průlomovou také při léčbě poúrazových a pooperačních stavů. Vždy ale záleží na konkrétním zdravotním stavu jednotlivých pacientů. Proto je konzultace s ortopedem vždy klíčová.

nejčastější dotazy

Vzhledem k tomu, že je pacientovi aplikovaná část jeho vlastní krve, vedlejší účinky jsou prakticky nulové. Nehrozí ani alergická reakce, která se může projevit při aplikaci cizorodých látek.

Krev se zpracovává v jediném přístroji, který neumožňuje kontaminaci a kontakt s venkovním prostředím. V jednom systému dochází k odběru krve, její úpravě a následné aplikaci. Proto je tato léčba maximálně bezpečná.

Léčba kloubů, vazů a šlach obohacenou krevní plazmou se považuje za nadstandardní biologickou léčbu, a proto ji žádná ze zdravotních pojišťoven zatím nehradí.

Pro dosažení optimálního výsledku je vhodné dodržet několik pravidel. Pacientům doporučujeme 24 hodin před odběrem nejíst žádné tučné potraviny a nepít mléčné nápoje. Naopak je vhodné dodržovat pitný režim a přijmout 2-3 litry tekutin. Další doporučení jako například vysazení některých léků posoudí lékař na základě konzultace s pacientem.

Ceník