+    Plastická operace horního rtu s velmi rychlou rekonvalescencí

+    Zaručuje mladší a plnější rty i zkrácení philtra (oblast mezi nosními dírkami a rty)

+    Zákrok trvá necelou hodinu a probíhá v lokální anestezii

+    Je minimálně invazivní, vše se zvládne jediným řezem

+    Rty vypadají přirozeně bez výplní a implantátů

+    Provádí renomovaný plastický chirurg

Plastická operace horního rtu

Plnější rty a esteticky správný rozměr

Unikátní metoda Bullhorn Lip lift – plastická operace horního rtu, který díky této metodě získá požadovaný rozměr i mladistvý a přirozený vzhled. Philtrum (oblast mezi nosními dírkami a rty) se upraví do esteticky správné vzdálenosti. Získáme tak přesné a vyvážené proporce tváře.

Efekt je prakticky okamžitý. Bullhorn Lip lift pozvedává červeň horního rtu, a tak mu dodává na objemu. Kromě toho se také zviditelní několik milimetrů horních řezáků, což podtrhne požadované vylepšení tváře.

Jak zákrok probíhá

Před samotným zákrokem čeká každého klienta konzultace s plastickým chirurgem, který operaci provede. Na naší klinice se na tuto metodu specializuje renomovaný plastický chirurg MUDr. Tarek Rashed, který má více než desetiletou praxi v nemocničních zařízeních u nás, ale také v Itálii, Rakousku a Švýcarsku. Mimo to absolvoval odborné stáže v Lucembursku a na Tchaj-wanu a účastnil se řady mezinárodních kongresů u nás i v zahraničí.

Zákrok probíhá v lokální anestezii a trvá necelou hodinu. Lékař vede tenký řez těsně pod nosem a následně odstraní nadbytečnou kůži, pozvedne horní ret a ranku sešije. Nakonec aplikuje sterilní krytí. Po zákroku může pacient ihned odejít domů, a to bez výrazných jizev, modřin a jiných ranek.

Rychlá rekonvalescence

Plastická operace horního rtu se provádí v lokální anestezii. Díky tomu může pacient odejít ihned po zákroku a není omezen ani v řízení vozidel. Při odchodu dostane několik doporučení, jak postupovat při rekonvalescenci.

Přesto, že klient není nijak omezen v běžných činnostech, je vhodné zachovat první týden klidový režim a dávat si na ošetřenou oblast větší pozor. Otok bude patrný první 3 dny, pak rychle mizí a do 10 dní většinou ustoupí úplně.

Nejčastější dotazy

Před samotným zákrokem je nutné absolvovat konzultaci u plastického chirurga, který posoudí vhodnost této operace. Obecně se doporučuje zákrok absolvovat do 60 let věku klienta.

Součástí konzultace s plastickým chirurgem je i celá řada doporučení týkající se přípravy na operaci. Klient se na zákrok musí dostavit v první řadě zdravý. Veškeré potravinové doplňky a vitamíny by měl vysadit tři týdny před operací. Konkrétní léky lze probrat přímo během konzultace.

Lepší hojení lze kromě odpočinku podpořit také chladícími maskami. V běžných činnostech ale pacient není nijak omezen a jen první týden by si měl dávat na ošetřenou oblast větší pozor. Modřinky a otoky, bez kterých se žádný zákrok neobejde, obvykle mizí do 10 dní.