MUDr. Miroslav  Dvořáček

Vysoce specializovaný odborník žilní a cévní chirurgie.

Vzdělání:

 • Absolvent 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 •  I. atestace z chirurgie v roce 2000
 • Atestace z cévní chirurgie v roce 2008 s pochvalou od prof. Pirka (zapsáno do indexu)

Zahraniční stáže:

 • 2010: Melk, Rakousko
 • červen 2009: Německo (Hamburk, Europian Surgical Institute)
 • květen 2008: Izrael (Bersheva – Soroka University Hospital, Haifa – Carmel Hospital)

Licence:

 • Licence ČLK pro obor chirurgie v roce 2004
 • Specializovaná způsobilost v oboru chirurgie v roce 2006
 • Primářská licence v oboru cévní chirurgie: 2012
 • Certifikát v oboru endovaskulární LASER terapie (Znojmo, 2002)
 • Certifikát pro hybridní cévní výkony: 2009 (Hamburk, Německo, ESI)
 • Certifikát pro užití pěnové sklerotizace pod UZ: 2010 (Melk, Rakousko)

Praxe:

 • 1997 – 2000 Nemocnice Na Homolce, oddělení Kardiovaskulární a cévní rekonstrukční chirurgie
 • 2000 – 2016 Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
  vedoucí lékař - chirurg
 • šéf cévní skupiny
 • 2015 - dosud Odd. chirurgie ON Kladno
 • ordinář cévní chirurgie
 • vedoucí lékař Vaskulárního centra ON Kladno

Soudní znalec v oboru chirurgie se zvláštní specializací cévní chirurgie od roku 2010.

 

MUDr. Martin Petrlík

Vynikající lékař s mnohaletou zkušeností v oblasti cévního lékařství.

Vzdělání:

 • absolvent Lékařské fakulty UK Praha
 • atestace I a II z vnitřního lékařství a angiologie
 • držitel licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe
 • certifikát pro laserové operace na žilním systému, certifikát pro operace žil pomocí radiofrekvence

Je členem:

 • České lékařské komory (ČLK),
 • České angiologické společnosti,
 • České flebologické společnosti, Biomedicínského inženýrství, European Society for Vascular Surgery (ESVS), Association of International Vascular Surgeons (AIVS)

Má oprávnění pro poskytování zdravotní péče v oboru angiologie a vnitřního lékařství.

MUDr. Jan Hrubý

Velmi vyhledávaný lékař s mnohaletou zkušeností v oboru cévní a kardiovaskulární chirurgie.

Vzdělání:

 • absolvent Lékařské fakulty UK Praha
 • atestace z cévní chirurgie a intervenční vaskulární radiologie

Je členem:

 • Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
 • European Society of Vascular end Endovascular Surgery